Tind Økonomi AS
Os: 978 90 556 Adresse: Brugata 6, 5200 Os
 • Din rekneskapsførar    • Om oss    • Referansar    • Kundehistoriar    • Blogg    

 

 

   Om oss
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 2 370

 

 


Jobbe hjå oss?

Ledig stilling som Rekneskapsførar/Controller/Autorisert rekneskapsførar

Ein utviklande jobb innan økonomi og regnskap i ekstremsportbygda Voss. 

Har du utdanning innan økonomi og regnskap og kansje IT ? Lyst på nye utfordringar på eit moderne rekneskapskontor som ikkje lenger har papirbilag, men alt digitalt på web ? Fleksibel arbeidstid. Gode moglegheiter for personlig utvkling.

Timaglaset AS er eit økonomikontor med fokus på rekneskap,  lønn, forretningsførsel, rådgiving og andre backofficefunksjoner. Me held til i moderne kontorlokale på Tvildemoen i Voss og er per i dag 7 tilsette. Sidan oppstarten i 2008 har me vore i kontinuerlig vekst.  For og kunna veksa vidare treng me deg med på laget.  Voss har eit rikt tilbod av fritidaktivitetar, ekstremsport, kultur, festivalar og andre arragement. Med fleksibel arbeidstid kan tilsette gjera seg nytte av dette. Timaglaset gjer rekneskap på ein moderne digital måte med elektronisk behandling og automatisering av regnskapsfunksjonane. Som økonomisystem har me valgt Xledger.  Me nyttar Wolters Kluwer årsoppgjør.

Sentrale arbeidsoppgåver:

- Avstemminger. 
- Periode- og årsavslutning.
- Prosjektrekneskap
- Økonomisk rådgiving 
- Hjelp på andre økonomiske områder etter våre kunder sine behov og  dine kvalifikasjoner 
- Generell rekneskapsføring 
- Lønn

Du har :

- God interesse for økonomi og rekneskap og IT
- Økonomisk utdanning 
- Autorisert rekneskapsfører eller revisor. 
- Løysings- og resultatorientert. 
- Gode kommunikasjonsevne.
- Snakkar og skriv norsk flytande.

Kvifor du skal velja jobb hjå Timaglaset AS :

- Eit stabilt og veletablert selskap i vekst 
- Eit godt arbeidmiljø 
- Variert kundemasse og arbeidsoppgåver 
- Bruk av moderne skybasert økonimisystem
- Me har fokus på effektivisering og automatisering 
- Gode utviklingsmoglegheiter 
- Fleksibel arbeidstid 
- Flotte nye kontorlokale ( Finaste på Voss ! ) 
- Kantine
- Forsikringsordningar

   
 

 

 

Voss: 959 75 445 Adresse: Regimentsvegen 158, 5705 Voss