Tind Økonomi AS
Os: 978 90 556 Adresse: Brugata 6, 5200 Os
 • Din rekneskapsførar    • Om oss    • Referansar    • Kundehistoriar    • Blogg    

 

 

   Din rekneskapsførar

Snarveier:
Antall besøk på siden: 2 333

 

 Din rekneskapsførar

Med dagens teknologi er det ikkje nødvendig å ha ei dyr intern økonomiavdeling. Er det gode interne rutinar vil du i dei fleste tilfelle få ein billigare og mindre sårbar funksjon ved å setja økonomiavdelinga ut til ein profesjonell aktør. 

Vi har kan styra arbeidsoppgåvene til medarbeidarane, samtidig som ein person hjå oss er økonomisjefen din.  På denne måten optimaliserar vi kostnaden ved å bruka ulik kompetanse på rekneskapsproduksjon og analyse, rapportering og rådgjeving. Dette gjev auka kvalitet til konkurransedyktig pris.

Eit anna viktig moment er at selskapet ditt er mindre sårbar ved ferieavvikling og sjukdom. Vi vil alltid ha ressursar som kan steppa inn på kort varsel fordi vi utarbeidar detaljerte rutinebeskrivelsar på arbeidet vi utfører for selskap ditt.

Systema våre er web baserte og er tilgjengeleg så lenge du har tilgang til internett.  Dette gjev deg ein fleksibilitet som gjer at du kan halda deg oppdatert og utføra oppgåvene dine uansett kvar du er.

 
 

 

 

Voss: 959 75 445 Adresse: Regimentsvegen 158, 5705 Voss