Tind Økonomi AS
Os: 978 90 556 Adresse: Brugata 6, 5200 Os
 • Din rekneskapsførar    • Om oss    • Referansar    • Kundehistoriar    • Blogg    

 

 

   Din rekneskapsførar
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 2 347

 

 


Løn

Løn til tilsette skal være rett. Vi tilbyr effektiv og kvalitetssikra lønsbehandling for alle typar selskap. Vi registrerer etter grunnlag motteke frå selskapet og sikrar at løn og ytingar vert rapportert inn på rett kode.

Vi hentar skatteopplysningar direkte fra skatteetaten og sender lønslippar og sammanstillingsoppgåve til tilsette.  Månadleg rapporterer vi A-meldingen og utarbeidar nødvendige avstemmingar knytt til skatterapportering.

Har du behov for anna personalrelatert bistand har vi eit eige tenesteområde innan personalrådgivning og HR.  Her får du hjelp til handtering av fråver, personalsaker eller generell personalrådgjeving.

Vi ser til at både tilsette og du som arbeidsgjevar, vert godt ivareteken.

   
 

 

 

Voss: 959 75 445 Adresse: Regimentsvegen 158, 5705 Voss