Din regnskapsfører

Timaglaset har som målsetting å være en naturlig del av din interne økonomiavdeling.
Ved å bruke Timaglaset som regnskapsfører får du full kontroll og tilgang 24/7. Det nettbaserte regnskapsprogrammet Xledger gir enkel og effektiv regnskapsregistrering og du får tid til å fokusere på andre oppgaver.


Timaglaset holder til på Voss, men med det nettbaserte regnskapsprogrammet Xledger er kundene uavhengige av fysisk avstand. Derfor har vi kundar både i Bergen, Hardanger og Aurland i tillegg til de lokale på Voss. Timaglaset tar oppdrag frå hele Hordaland.


Regnskap

Vi har som mål å holde regnskapet ditt oppdatert til en hver tid og bidra til at du får full oversikt over driften av bedriften.

Alt salg av produkter og tjenester er ikke ferdig behandlet før det er ført i regnskapet. Vår oppgave er å gjøre den biten enklest mulig for deg. Med regnskapsystem på nett og elektroniske bilag blir hverdagen din enklere!


 • Bilagshåndtering
 • Fakturering
 • Dataflyt fra tredjepartsystem som f.eks. kassasystem, bookingsystem, timeregistrering eller annet. Data kan hentes og bokføres automatisk.
 • Prosjektregnskap
 • Remittering
 • Avstemming

Årsoppgjør

Vi tar på oss små og store oppgaver i forbindelse med årsoppgjør. Vi gir råd, utarbeider og sender inn alle lovpålagte oppgaver.


 • Årsregnskap
 • Utarbeide resultat og balanse
 • Ligningspapir
 • Selvangivelse
 • Aksjonærregisteroppgave

Lønn

Vi tilbyr effektiv og kvalitetssikret lønnshåndtering for alle typer bedrifter, i tråd med krav til lønnsregistrering, utbetaling og rapportering. Rådgiving i spørsmål rundt lønn og personale.

 • Lønnsutbetaling
 • A-melding
 • Refusjoner
 • Utlegg
 • Rapportering
 • Rådgiving innen lønn og personale

Rådgivning

Vi hjelper deg med spørsmål og utfordringer knyttet til driften din.


 • Daglig drift
 • Kostnadsstyring
 • Analyser
 • Prosessforbedringer
 • Styre- og generalforsamlingsarbeid
 • Skatte- og avgiftsspørsmål
 • Andre aktuelle spørsmål

Innkreving

All oppfølging av kunder kan skje automatisk ved hjelp av Xledger og du kan nå glemme alle kostnader knyttet til faktoringselskap. Vi samarbeider med Kreditorforeningen.Til toppen