Xledger - Regnskapsprogram på nett

www.xledger.no
www.xledger.no

Xledger har mange funksjoner som vil gjøre din økonomiske hverdag lettere og mer oversiktlig.


Ved hjelp av Xledger vil det være lettere for deg å følge den økonomiske utviklingen i bedriften din. I regnskapsprogrammet er det mange rapporter og spørremuligheter som vil gi deg likviditetsanalyser, forfallsdato på inn- og utgående faktura og andre oppstillinger som du måtte ha behov for. Ved hjelp av Xledger vil medgått tid til manuelle rutiner som for eksempel bilagsregistrering og bankavstemming reduseres. Her kan banken fullintegreres slik at alt betales fra Xledger og alle saldoer og banktransaksjoner leses inn automatisk.


Sertifisering

Gullpartner 2013/2014
Gullpartner 2013/2014
Gullpartner 2014/2015
Gullpartner 2014/2015
Gullpartner 2015/2016
Gullpartner 2015/2016

Timaglaset er sertifisert gullpartner. For å oppnå denne statusen må bedriften gjennom et sertifiseringsprogram og tilfredsstille visse kvalitetskrav. Regnskapsprogram på nett


Xledger.no har laget en liste rundt fordelene ved bruk av systemet.

1. Spar resursser

Effektive og kostnadsbesparende arbeidsprosesser. Tidligere manuelle prosesser, som bankavstemming og arbeidsflyt, er automatisert.

2. I nettskyen

Siden systemet er skybasert er det også tilgjengelig når som helst og hvor som helst, uavhengig av nettleser. I tillegg er systemet bygd i skyen og er derfor mer egnet i skyen enn tradisjonelle systemer som er flyttet over til skyen.

3. Automatiske oppgraderinger

Ingen lokale installasjoner, oppgraderinger eller vedlikehold for deg som kunde. Du jobber alltid på siste versjon av systemet. Vi tar ansvar for å levere en funksjon, drift og forvaltning av systemet og hele IT-miljøet. Ingen tvil om ansvarsgrenser

4. Rask og forutsigbar implementering

Vesentlig kortere implementeringstid enn standard ERP-systemer. Lave investeringer ved alle behov for endringer. Pay as you go – ingen investering.

5. Alltid oversikt og kontroll

Umiddelbar tilgang til oppdatert styringsinformasjon med visuell og intuitiv oversikt, i alle dimensjoner. Forbedre beslutningsgrunnlaget basert på analyse og tilgang til real-time data.

6. Skalerbart

Systemet utvikles i takt med bedriftens behov, du kan starte som liten bedrift og vokse deg stor uten å måtte bytte system. Systemet dekker kommende behov. Dette gjelder også om en bedrift ekspanderer eller starter samarbeid globalt.

7. Stabilt og sikkert

Oppetid på 99,98 %. Vi kjører regelmessig backup og testing av restore, som gir en høyere driftsikkerhet og mindre risiko for din bedrift.

8. Enkel arbeidsdeling

Det er enkelt å dele arbeidsoppgaver mellom medarbeidere og regnskapsbyrå samt involvere eksterne partnere, slik som f.eks. revisorer. Det at man lærer av andre reduserer risiko for feil, som gir mer lønnsomhet.

9. Integrasjon med andre systemer

Xledger tilbyr en rekke muligheter for å overføre forskjellige typer data fra eksisterende systemer til Xledger, og omvendt, bl.a. kunde- og leverandørdata, kunde- og leverandørtransaksjoner, hovedbokstransaksjoner, kassedata, ansattdata, produkter og bankinformasjon (bl.a. transaksjoner og bilag).

10. Alt i ett system

Du trenger ikke tilleggssystemer for timeføring, prosjektledelse, logistikk, skanning og dokumentflyt eller andre funksjoner. Alt er i ett system.


Xledger på mobil

Er du mye på farten eller ute i feltet? Liker du å holde deg oppdatert til en hver tid på den økonomiske situasjonen?  Då kan Xledger på mobil være nyttig for din bedrift. Her får du tilgang til mange nyttige funksjonaliteter fra din smarttelefon eller nettbrett:


  • Timeføring
  • Reiseregning og utleggsrefusjon
  • Ansattliste
  • Grunnleggende brukerinnstillinger
  • Godkjenne timelister
  • Godkjenne reiseregninger
  • Bilagsgodkjenning
  • Godkjenne betalinger i forfallslisten (bank)
  • Laste opp bilag
  • Oppdatert banksaldo


Til toppen