Kundehistorier

Regnskap, økonomistyring og rådgivning er viktige bidrag til en sunn og bærekraftig bedrift. Tind Økonomi hjelper kunder med å løse oppgaver på en kostnadseffektiv måte

 Os Hageservice AS

Hva gjør Tind Økonomi for Os Hageservice?  -  Regnskapsføring, lønn og styrementor
Vi utfører alle de tradisjonelle tjenestene man normalt assosierer med en regnskapsfører.  Men i tillegg bruker Os Hageservice oss som styrementor for daglig leder. For oss er det en prioritert oppgave å levere merverdi til våre kunder. Dette gjør vi ved å stå side om side med grundere og daglige leder som vil at selskapene sine skal vokse og bedre sin lønnsomhet.  Gjennom de beste systemene og de beste hodene gir vi merverdi som kunden ser verdien av.
Os Hageservice har de siste 6 år hatt en gjennomsnittlig vekst på 24% pr. år, og de skal fortsette å vokse i årene som kommer. Har man ikke vært gjennom en slik vekstreise tidligere vil man erfare problemstillinger og utfordringer man kanskje ikke har de beste forutsetninger for å løse alene.  
For oss bygger all rådgivning på oppdaterte og riktige tall.  Det er derfor regnskapsproduksjonen er grunnmuren i alt vi leverer av tjenester.  


En kort presentasjon
Os Hageservice AS feirer 18 år og har de siste årene satt fokus på vekst.  Selskapet ble etablert av Tore Færevaag som er utdannet gartner. Selskapet utfører for det meste oppdrag for private som ønsker et vakkert og estetisk uteareal.  Gjennom TV-program som «Tid for hage» på TV2, er det flere av oss som har fått øynene opp for hva som er mulig å få til i hagen.  En økende interesse for utemiljøet er selvsagt veldig bra for Os Hageservice som kan anbefales på det varmeste.  I tillegg til å ta hånd om hele hageplanen med dertil løsninger i skifer, beplantning, murer og belegningsstein er de dyktige på å gi deg gode råd på veien.

 

Vekst krever aktsomhet
Når man i alminnelighet snakker om vekst er det vekst i omsetning som er det vanlige temaet.  Vi som jobber med økonomi prøver så langt det er mulig å predikere at vekst i omsetningen også må medføre tilsvarende vekst i resultat.  Dersom man ikke greier begge deler har man i realiteten bare eksponert seg for mer risiko, og den risikoen gir seg først utslag i svekket likviditet.
Når selskapet vokser er det flere ting som må håndteres, og det ikke alltid like lett å gjøre den jobben som kreves av ledelsen, rett og slett fordi man ikke har nok tilgjengelig tid. Man mangler også kanskje forutsetninger for å vite hva som er de viktigste prioriteringene.  Det er i disse situasjonen vi i Tind kan utgjøre den viktige forskjellen.

 

Prosjektregnskap viktig for de riktige diskusjonene
Fredag 10. januar 2020 hadde vi gleden av å delta på Os Hageservice sitt ledermøte med fokus på rutiner, strategi og mål for de neste årene.  På samlingene holdt vi et innlegg om viktigheten av gode prosjektregnskap og hvor fokus må ligge for å sikre at prosjektet gir den lønnsomheten som trengs for at selskapet skal få det budsjetterte overskuddet.
Forskjellen på et positivt eller et negativt resultat ligger i detaljene.  Det å identifisere driverne og jobbe med å forbedre disse hver eneste dag er ofte det som skiller de som lykkes i forhold til de som ikke lykkes.  

En spennende reise
Vi er stolte av å ha Os Hageservice som kunde i Tind Økonomi. Jobben har nettopp startet, men vi er takknemlige for at selskapet ser muligheten i et utvidet samarbeid med oss.  Dersom du ønsker å vite mer om Os Hageservice kan du besøke oshageservice.no

Dersom du ønsker en uforpliktende prat med oss i forhold til utfordringer du trenger bistand for å løse er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss. 


Opus Bergen AS

Nancy Jøssang  - daglig leder
Nancy Jøssang - daglig leder
Bildet viser en illustrasjon av Flesland Næringspark
Bildet viser en illustrasjon av Flesland Næringspark
Lakseoppdrett på Losna.
Lakseoppdrett på Losna.
Test
Test

Hva er viktig når Opus Bergen skal velge regnskapsfører?

Når Opus skal velge sine samarbeidspartnere på regnskap, lønn og rådgivningstjenester gjør de et grundig forarbeid. Ledelsen er helt avhengig av at regnskapet er oppdatert, og at det er gode systemer for timeregistrering og prosjektoppfølging.  - ‘Vi er avhengig av en leverandør som har den nødvendige kompetansen, er fremoverlent og bidrar med løsninger’, sier daglig leder Nancy Jøssang.


Hva gjør Tind Økonomi for Opus?  -  Regnskapsføring, lønn og rådgivning
Vi har vært regnskapsfører og rådgiver for Opus siden 2016 og utfører alle de tradisjonelle oppgavene man normalt assosierer med en regnskapsfører.


Men vi gjør mer enn det.  
Helt fra starten bidro vi med vår kompetanse i implementeringen av nye økonomisystemer da selskapet gikk fra en papirbasert hverdag til en helelektronisk løsning. I løpet av kort tid ble dyre lokaler frigjort som arkivrom for regnskapspermer, slik at kontorene kunne brukes til inntektsbringende arbeid.  Dette alene har ofte stor effekt på resultatet.


Senest i september 2019 var vi med på neste fase i digitaliseringsreisen når vi løftet hele økonomifunksjonen på web. En av de største fordelene med dette har vært at tilgjengeligheten til økonomisystemet har blitt vesentlig forenklet, samtidig som man har fått tatt i bruk nyeste teknologi av regnskaps og bransjeløsninger. Forutsetningene for mindre manuelt arbeid og en mer effektiv prosess er lagt, slik at tiden vi benytter på Opus kan konsentreres om verdibasert tjenester og rådgivning. Da blir vi en bidragsyter til ledelsen for å sikre inntjening og lønnsomhet.


Det å være en diskusjonspartner for ledelsen har vært viktig for Opus helt fra starten av vårt samarbeid i 2016. Daglig leder i mindre virksomheter har ofte ikke så mange å diskutere saker med.
-Jeg trenger en samarbeidspartner jeg kan drøfte problemstillinger med, og som skjønner det vi holder på med, sier Nancy Jøssang.


Dette har vi i Tind Økonomi tatt konsekvensen av og innretter derfor alle våre tjenester slik at vi kan være en reell økonomipartner for våre kunder. Da må vi frigjøre tid på rutineoppgaver, og derfor er vi spesielt opptatt av å automatisere og effektivisere bilagsbehandlingen så mye som mulig. Men vi går aldri på akkord med kvalitet og har rutiner der vi overvåker at automatikken fungerer, slik at resultatet blir riktig. Vi har høy yrkesstolthet og har oppriktig interesse i virksomheten til våre kunder.
Vi ønsker å være en del av det teamet som skal sikre at eierne sine forventninger til lønnsomhet blir nådd. 

 

Ledende på arealplanlegging og eiendomsutvikling
Opus Bergen AS er et ledende konsulent- og arkitektselskap innen arealplanlegging og eiendomsutvikling. Selskapet holder til på Nøstet i Bergen, og teamet består av 17 personer med variert og utfyllende kompetanse.

Av prosjekter selskapet jobber med kan nevnes detaljreguleringen av området som i dag huser Bergen Media City. Videre har Opus vært rådgiver og konsulent for reguleringsplan og konsekvensutredning av Flesland Næringspark. Dette prosjektet er en av de største næringsplanene i Bergensregionen. Her skal det bygges hotell og kontorarbeidsplasser.

 

Vi er svært stolte av å ha Opus Bergen som kunde.  Vil du lese mer om Opus kan du besøke selskapets hjemmesider - opus.no.

Ønsker du eller din bedrift en prat om mulighetene som finnes i et samarbeid med oss, er du alltid velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat.   

 Til toppen